KAMU KURULUŞLARI VE ÇEŞİTLİ LİNKLER

Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği

TBMM

Başbakanlık

Bağlı Birimler

 

Araştırma Enstitüleri

Tübitak
Ulakbim Web Server
TUBİTAK-
Bilim ve Teknik
TUBITAK-Bilim Çocuk
TUBITAK Marmara
Araştırma Merkezi - MAM / MRC 
MAM / MRC: Department of Earth Sciences 

TUBITAK-GMBAE / RIGEB: Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştıma Enstitüsü
GMBAE - Biomail: Biyoloji ve Tıp Alanlarında Makale Tarama Sistemi
GMBAE - GeneCards: İnsan Genleri ve Genetik Hastalıklar Veritabanı
TUBA
YÖK
ÖSYM
Milli Kütüphane Başkanlığı , Ankara
Türk Tarih Kurumu , Ankara ,
DİE (State Institute of Statistics)

KOSGEB
KOSGEB - Kobinet | KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi , Ankara
KOSGEB Ankara Dökümhane Geliştirme İhtisas Merkez Müdürlüğü
Deprem Araştırma Dairesi
ETİK- e-Ticaret Kurulu

İller

 

Çeşitli

Belediyeler

 

 

 

UYSAL  WEB  BİLGİ DAĞITIM MERKEZİ  uysalweb@uysal.web.tr